Câu hỏi thường gặp
Update
thanh toán bằng ATM
Khi quên tên đăng nhập/mật khẩu, bạn click vào link Đăng nhập, sau đó kích vào “Quên mật khẩu”, khung “Thay đổi mật khẩu" sẽ hiện ra. Bạn nhập email vào khung và mật khẩu sẽ được gửi đến email của bạn.
- Xem đơn giá đất - Định giá sơ bộ - Thẩm định giá. - Xem qui hoạch - Phát hành chứng thư định giá.
b
c
d
d
w
2
3
e
dsdfsdf
qwwq
dsf
32
33232