• ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  Xin vui lòng đọc Điều khoản và Quy chế Hoạt động của website trước sử dụng trước khi chính thức sử dụng www.dinhgiatructuyen.vn. Khi bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website này và các sản phẩm liên quan đến www.dinhgiatructuyen.vn có nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp nhận quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng website hay bất kỳ sản phẩm nào của www.dinhgiatructuyen.vn.

  Quy chế quản lý hoạt động này có hiệu lực từ ngày 25/12/2016, là ngày đăng tải trên website: http://www.dinhgiatructuyen.vn/.

  I. Chấp nhận và đồng ý các điều khoản sử dụng:

  − Chào mừng và cám ơn bạn đã chọn sử dụng dịch vụ tra cứu & định giá tài sản trực tuyến của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - có tên viết tắt là CEN VALUE (sau đây gọi chung là “CEN VALUE”).

  − Khi đã sử dụng website và các sản phẩm liên quan đến www.dinhgiatructuyen.vn đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý với những ràng buộc về mặt pháp lý, và tuân thủ theo quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng của website.

  − CEN VALUE là chủ bản quyền – chủ sở hữu của website www.dinhgiatructuyen.vn và các sản phẩm liên quan. CEN VALUE có quyền chỉnh sửa, thay đổi, sắp xếp lại nội dung, bổ sung quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng trên website website và các sản phẩm liên quan. Việc chỉnh sửa, thay đổi, sắp xếp lại hoặc tái sử dụng những nội dung này mà không có sự đồng ý của CEN VALUE đều là vi phạm quyền lợi hợp pháp của CEN VALUE.

  − Người sử dụng có trách nhiệm cập nhật và theo dõi những thay đổi mới nhất trên website www.dinhgiatructuyen.vn. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi mới nhất, bạn có quyền yêu cầu ngưng sử dụng tài khoản tại website và các sản phẩm liên quan của www.dinhgiatructuyen.vn.

  − Tài khoản của Khách hàng trên www.dinhgiatructuyen.vn không dùng để trao đổi, mua bán với mục đích thương mại.

  II. Nguyên tắc hoạt động

  − CEN VALUE luôn tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo những dữ liệu trên website và các sản phẩm liên quan đều là hợp pháp, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

  − Nhưng chúng tôi không chắc chắn có thể kiểm soát tất cả thông tin trên website và các sản phẩm liên quan. Khi phát hiện được bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền nào trên website và các sản phẩm liên quan, Ban Quản Trị sẽ xoá nội dung đó khỏi website một cách nhanh nhất có thể.

  − Thành viên trên sàn giao dịch điện tử www.dinhgiatructuyen.vn là các cá nhân, tổ chức, thương nhân, môi giới có nhu cầu về tra cứu đơn giá đất, định giá nhà đất, tài sản, bất động sản hoặc liên quan đễn lĩnh vực bất động sản, được www.dinhgiatructuyen.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website www.dinhgiatructuyen.vn và các bên liên quan cung cấp.

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  II. Nguyên tắc hoạt động

  − Từ “Dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do www.dinhgiatructuyen.vn cung cấp hoặc liên quan đến website www.dinhgiatructuyen.vn.

  − Tổ chức, cá nhân, thương nhân tham gia giao dịch tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

  III. Quy định chung:

  Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

  dinhgiatructuyen.vn: Là trang website www.dinhgiatructuyen.vn trực thuộc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CEN VALUE. Đây là website giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đơn giá đất, định giá nhà đất, bất động sản, tài sản, tìm hiểu thông tin thị trường, đăng các thông tin liên hệ nhằm phục vụ mục đích cung cấp thông tin đơn giá đất nhà nước, đơn giá đất thị trường, giá trị tài sản, bất động sản do Khách hàng cung cấp thông tin.

  − Khách hàng: Là các tổ chức/cá nhân/thương nhân sử dụng website dinhgiatructuyen.vn và các ứng dụng liên quan, bao gồm cả Người dùng và Thành viên có nhu cầu sử dụng website và các dịch vụ được cung cấp bởi website dinhgiatructuyen.vn một cách tự nguyện.

  − Thông tin: Là những thông tin được công khai trên trang website dinhgiatructuyen.vn. Bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: Thông tin về dịch vụ, Thông tin cá nhân, Thông tin doanh nghiệp, Thông tin về thị trường/dịch vụ được giới thiệu trên các nguồn chính thống khác.

  − Chăm sóc Khách hàng: Khi đăng ký thành công tài khoản, Khách hàng sẽ nhận được các thông tin liên quan đến việc hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc Khách hàng của dinhgiatructuyen.vn qua các kênh như: điện thoại, email, tin nhắn SMS. Nội dung điện thoại, email và tin nhắn được dinhgiatructuyen.vn sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

  IV. Quy trình giao dịch

  1. Nguyên tắc chung

  Website dinhgiatructuyen.vn cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho những Khách hàng có nhu cầu:

  − Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Website dinhgiatructuyen.vn phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  IV. Quy trình giao dịch

  1. Nguyên tắc chung

  − Thành viên tham gia giao dịch trên Website dinhgiatructuyen.vn là cá nhân và/hoặc doanh nghiệp và/hoặc thương nhân có nhu cầu mua hoặc bán sản phẩm trên Website dinhgiatructuyen.vn. Thành viên phải đăng ký các thông tin liên quan, được Website dinhgiatructuyen.vn chính thức công nhận. Thành viên sử dụng trang web này đồng ý rằng:

  • Là một cá nhân và/hoặc doanh nghiệp và/hoặc thương nhân;

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

  • Việc Thành viên truy cập trang website này tại mọi thời điểm, địa điểm Thành viên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này;

  • Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của Thành viên và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó;

  • Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Website dinhgiatructuyen.vn là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật;

  • Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website dinhgiatructuyen.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website dinhgiatructuyen.vn.

  IV. Quy trình giao dịch

  2. Quy trình giao dịch:

  a). Quy trình giao dịch dành cho Người Mua: Người mua xe có thể đăng ký làm thành viên của Website dinhgiatructuyen.vn hoặc không. Bằng cách truy cập vào địa chỉ website: dinhgiatructuyen.vn người dùng có thể tìm danh sách các xe mà mình quan tâm. Nếu người dùng có nhu cầu mua sẽ liên hệ trực tiếp với người đăng tin để xem xe và thỏa thuận việc giao dịch giữa hai Bên cụ thể. dinhgiatructuyen.vn sẽ không tham gia và không chịu trách nhiệm liên quan vào quá trình giao dịch giữa người mua và người bán.
  b). Quy trình dành cho Người Bán Hàng/Đăng Tin: Người đăng tin bán xe trên dinhgiatructuyen.vn bắt buộc phải đăng ký làm thành viên của dinhgiatructuyen.vn và phải đăng nhập vào hệ thống website dinhgiatructuyen.vn. Cách thức đăng ký thành viên và đăng nhập theo hướng dẫn tại: http://www.dinhgiatructuyen.vn/huong-dan-su-dung/
  c). Quy trình giao nhận vận chuyển: Là thỏa thuận trực tiếp giữa người mua và người bán hàng/đăng tin, dinhgiatructuyen.vn không tham gia vào quá trình này.
 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  IV. Quy trình giao dịch

  2. Quy trình giao dịch:

  d). Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng: Website dinhgiatructuyen.vn không có chức năng lập đơn hàng mua xe. Người mua chỉ tìm thông tin xe trên trang dinhgiatructuyen.vn rồi liên hệ trực tiếp với người bán.
  e). Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: Không có

  f). Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

  - Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Website dinhgiatructuyen.vn, Website dinhgiatructuyen.vn cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành viên và Website dinhgiatructuyen.vn đồng ý rằng Website dinhgiatructuyen.vn sẽ giải quyết theo pháp luật bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi ngoài Thỏa thuận này hoặc các dịch vụ của Website dinhgiatructuyen.vn phù hợp với một trong những phần phụ lục bên dưới hoặc như Website dinhgiatructuyen.vn và Thành viên đồng ý bằng văn bản.

  - Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Website dinhgiatructuyen.vn khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Website dinhgiatructuyen.vn để tìm được giải pháp phù hợp. Website dinhgiatructuyen.vn sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website dinhgiatructuyen.vn phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ Khách hàng của dinhgiatructuyen.vn tại địa chỉ email: info@dinhgiatructuyen.vn, ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại. dinhgiatructuyen.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với website dinhgiatructuyen.vn sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Việt Nam để giải quyết.

  dinhgiatructuyen.vn không chịu trách nhiệm và liên quan đến giao dịch giữa người mua và người mua và người bán

  IV. Quy trình giao dịch Đối với người mua xe: Người mua tự liên hệ với thành viên đăng tin bán xe để tiến hành giao dịch và thanh toán. Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản dinhgiatructuyen.vn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại website dinhgiatructuyen.vn, ở trang tài khoản, bấm “Nạp tiền” để thực hiện giao dịch nạp tiền theo hướng dẫn. Quý khách có thể lựa chọn nạp tiền vào tài khoản theo những hình thức sau: Cách 1: Thẻ nội địa (Chuyển tiền qua online banking). Cách 2: Nạp tiền qua thẻ thanh toán quốc tế (Visa, MasterCard, JCB). Cách 3: Nạp tiền qua thẻ cào trả trước (Mobifone, Viettel, Vinaphone, Vietnammobile). Cách 4: Chuyển khoản Cách 5: Nhắn tin SMS Chi tiết biểu phí dịch vụ, quý khách có thể tham khảo tại: http://dinhgiatructuyen.vn/bang-gia-dich-vu/
  IV. Quy trình giao dịch

  3. Quy định về giao dịch trên hệ thống dinhgiatructuyen.vn

  Website dinhgiatructuyen.vn có các quy định về giao dịch như sau:

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  IV. Quy trình giao dịch

  − dinhgiatructuyen.vn không hỗ trợ hoàn trả tiền cho các giao dịch mà Quý Khách hàng thực hiện trên website dinhgiatructuyen.vn. Trong các trường hợp Thành viên hoặc/và Khách hàng sử dụng chức năng nhắn tin SMS mà gửi nhầm đầu số hoặc các tin nhắn không hợp lệ và vẫn bị trừ tiền trong tài khoản thì dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

  − Nếu giao dịch của Thành viên và/hoặc Khách hàng không thành công vì lý do giao dịch có dấu hiệu rủi ro (thẻ đã bị trừ tiền), vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Khách hàng theo email: hi@cenvalue.vn

  − Trong trường hợp giao dịch bị khiếu nại, chargeback (đòi bồi hoàn), hai Bên sẽ thống nhất giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật hiện hành.

  − Thành viên và/hoặc Khách hàng không được nạp tiền vào tài khoản (và/hoặc nếu cố tình nạp thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi dinhgiatructuyen.vn tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền bạn chuyển nạp có nguồn gốc không hợp pháp, ví dụ: Chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp…

  a). Đối với các giao dịch thanh toán qua cổng thanh toán 1Pay: Các giao dịch thanh toán được thực hiện qua bên đối tác thứ ba – cổng thanh toán 1Pay, thì các thông tin tài khoản, số thẻ không được lưu trữ trên server dinhgiatructuyen.vn

  b). Đối với nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại:

  − Thành viên và/hoặc Khách hàng chỉ được phép nhập sai số series của thẻ cào tối đa ba (3) lần, từ lần thứ tư (4) trở đi thẻ cào sẽ bị khóa (đây là chính sách áp dụng chung của tất cả các nhà mạng)

  − Khoảng cách thời gian kết thúc tin nhắn trước và thời gian bắt đầu nhắn tin sau phải lớn hơn năm (5) giây. Website dinhgiatructuyen.vn không có trách nhiệm giải quyết các thắc mắc khiếu nại liên quan phát sinh.

  − dinhgiatructuyen.vn tuân thủ các quy định về chống spam tin nhắn của các nhà mạng. Tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ mạng di động, các bạn lưu ý đọc kỹ các quy định riêng đối với từng mạng di động dưới đây: Quy định của mạng VinaPhone đối với Khách hàng sử dụng thuê bao trả trước: Không giới hạn số lượng tin nhắn gửi đển các đầu số dịch vụ nội dung. Đối với khách hàng sử dụng thuê bao trả sau: Tổng cước sử dụng dịch vụ của 01 (một) thuê bao không quá: 100.000vnđ/ngày (từ 0h00 đến 23h59, đã bao gồm thuế GTGT). Quy định của mạng Viettel: Khách hàng không được sử dụng các dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 150.000vnđ/ngày (từ 0h00 đến 23h59, đã bao gồm thuế GTGT). Quy định của mạng Mobifone: Từ ngày 01/11/2012, Khách hàng không được sử dụng các dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 300.000vnđ/ngày (từ 0h00 đến 23h59, đã bao gồm thuế GTGT).

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  V. Đảm bảo an toàn giao dịch:
  1. Quản lý thông tin của Người Bán Hàng: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Website dinhgiatructuyen.vn, Người Bán Hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Website dinhgiatructuyen.vn đưa vào dữ liệu quản lý.
  2. Kiểm soát giao dịch của Người Bán Hàng: Các giao dịch của Người Bán Hàng với Khách hàng là trực tiếp và không qua Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn vì vậy dinhgiatructuyen.vn khuyến cáo Khách hàng cần tìm hiểu và xác thực thông tin của người bán trước khi thực hiện giao dịch
  3. Cơ chế gửi khiếu nại về Người Bán Hàng dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Người Bán Hàng đến Website dinhgiatructuyen.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website dinhgiatructuyen.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Website dinhgiatructuyen.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.
  4. Bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng:

  − Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Website dinhgiatructuyen.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (sau đây gọi chung là “Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite của Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Website dinhgiatructuyen.vn cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

  − Tuy nhiên, Website dinhgiatructuyen.vn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của dinhgiatructuyen.vn, Website dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

  − Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Website dinhgiatructuyen.vn được cung cấp trên website này.

  − Website dinhgiatructuyen.vn đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà dinhgiatructuyen.vn sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  V. Đảm bảo an toàn giao dịch:
  5. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân: Website dinhgiatructuyen.vn thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

  − Thực hiện và quản lý việc đặt hàng cho Khách hàng;

  − Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;

  − Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Website dinhgiatructuyen.vn;

  − Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;

  − Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;

  − Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Website dinhgiatructuyen.vn;

  − Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;

  − Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

  6. Loại thông tin thu thập:

  Những loại Thông tin cá nhân mà Website dinhgiatructuyen.vn thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

  − Thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, Tên truy cập;…

  − Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;…

  − Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;…

  Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Website dinhgiatructuyen.vn không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Website dinhgiatructuyen.vn cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho dinhgiatructuyen.vn về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với dinhgiatructuyen.vn qua các hình thức được công bố trên website.

  7. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập:
  Website dinhgiatructuyen.vn sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của dinhgiatructuyen.vn trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Nhưng dinhgiatructuyen.vn sẽ lưu lại số điện thoại đã đăng ký để phục vụ cho điều khoản mỗi số điện thoại chỉ đăng ký duy nhất 01 (một) tài khoản trên dinhgiatructuyen.vn và chỉ được đăng 01 (một) tin miễn phí duy nhất.
 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  V. Đảm bảo an toàn giao dịch:
  8. Việc công bố Thông tin thu thập

  Website dinhgiatructuyen.vn có thể tiết lộ Thông tin cá nhân từ Khách hàng cho Bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của dinhgiatructuyen.vn, khi có thông báo rằng một danh sách hoặc nội dung vi phạm các quyền lợi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. Website dinhgiatructuyen.vn cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho:

  − Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ Khách hàng), giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và vi phạm chính sách của dinhgiatructuyen.vn, và để hướng dẫn các quyết định về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của Bên thứ ba. Các Bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

  − Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của dinhgiatructuyen.vn (bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ Khách hàng). Bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu dinhgiatructuyen.vn gửi thông tin của bạn (hoặc/và bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).

  − Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các Bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho dinhgiatructuyen.vn, Khách hàng hay bất kỳ người dùng dinhgiatructuyen.vn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các thông tin cá nhân dinhgiatructuyen.vn tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng của bạn và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email, khiếu nại gian lận và đấu thầu và danh sách lược sử hoặc bất cứ điều gì khác mà dinhgiatructuyen.vn cho là có liên quan.

  − Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của dinhgiatructuyen.vn tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi đó, dinhgiatructuyen.vn có thể tiết lộ tên, địa chỉ, thành phố, quận, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty.

  − Các đơn vị kinh doanh khác mà dinhgiatructuyen.vn kế hoạch sát nhập với hoặc được mua lại bởi một cá thể kinh doanh. Trong trường hợp có một sự sát nhập như vậy xảy ra, dinhgiatructuyen.vn sẽ yêu cầu đơn vị sát nhập thực thi Chính sách Bảo mật này đối với Thông tin cá nhân của Khách hàng. Nếu Thông tin cá nhân của Khách hàng được sử dụng trái với Chính sách này, Khách hàng sẽ nhận được thông báo trước. Các Bên thứ ba và Các Liên Kết Sàn TMĐT dinhgiatructuyen.vn có thể chuyển thông tin của Khách hàng cho các công ty khác trong nhóm. Website dinhgiatructuyen.vn có thể chuyển thông tin của Quý Khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Ví dụ: dinhgiatructuyen.vn sẽ nhờ Bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ Khách hàng. dinhgiatructuyen.vn có thể trao đổi thông tin với Bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. dinhgiatructuyen.vn có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu dinhgiatructuyen.vn bán cả công ty hoặc chỉ một phần.

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  V. Đảm bảo an toàn giao dịch:

  − Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, dinhgiatructuyen.vn không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho Bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc dinhgiatructuyen.vn được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.

  − Website có thể bao gồm quảng cáo của Bên thứ ba và các liên kết đến các trang website khác hoặc khung của các trang website khác. Xin lưu ý rằng dinhgiatructuyen.vn không có nhiệm vụ về việc Bên thứ ba hay các website khác hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào mà dinhgiatructuyen.vn chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật, vi phạm bảo mật thông tin hay nội dung Bảo mật thông tin.

  9. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

  Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Website dinhgiatructuyen.vn đều có các quyền như sau:

  − Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

  − Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

  − Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua E-Newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thân thiết, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website dinhgiatructuyen.vn);

  − Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

  − Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với dinhgiatructuyen.vn qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Trong trường hợp Khách hàng cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, dinhgiatructuyen.vn không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

  VI. Quản lý thông tin xấu:
  1. Quy chế đăng tin:

  Là thành viên của dinhgiatructuyen.vn Khách hàng có thể tra cứu đơn giá đất, định giá tài sản, bất động sản, nhà đất trên website dinhgiatructuyen.vn

  − Để sử dụng dịch vụ trên dinhgiatructuyen.vn Khách hàng cần phải là Thành viên và phải đăng nhập vào dinhgiatructuyen.vn
 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  VI. Quản lý thông tin xấu:
  − Thành viên cá nhân (thành viên thường) không được để thông tin liên hệ là tên công ty/tổ chức khi sử dụng dịch vụ
  − Người đăng tin phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng của mình trên dinhgiatructuyen.vn.
  − Các tin đăng nếu vi phạm một trong những tiêu chí sau thì sẽ bị Ban Quản Trị dinhgiatructuyen.vn xóa mà không cần báo trước:

  • Thông tin liên lạc (trong phần đăng ký tài khoản) không đúng (người dùng không thể liên lạc được, hoặc bản thân người có trong thông tin liên lạc không đăng tin)

  • Tin đăng để số điện thoại/email không đúng quy định (nhập số điện thoại/email vào phần mô tả thông tin)

  2. Nghiêm cấm:

  Là thành viên của dinhgiatructuyen.vn Khách hàng có thể tra cứu đơn giá đất, định giá tài sản, bất động sản, nhà đất trên website dinhgiatructuyen.vn

  − Không được đăng tải thông tin rao vặt mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

  − Không đăng tải thông tin rao vặt trái với đạo đức xã hội Việt Nam.

  − Không đăng tải sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo.

  3. Quyền hạn của của dinhgiatructuyen.vn:

  − Website dinhgiatructuyen.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các thông tin đăng của Thành viên và/hoặc Khách hàng nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin

  − Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Website dinhgiatructuyen.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

  − Website dinhgiatructuyen.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

  − Website dinhgiatructuyen.vn không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng, cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về thông tin do khách hàng cung cấp.

  − Website dinhgiatructuyen.vn có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định về đăng tin mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  VI. Quản lý thông tin xấu:
  3. Quyền hạn của của dinhgiatructuyen.vn:

  − Giới hạn trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật của Website dinhgiatructuyen.vn

  − Website dinhgiatructuyen.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của dinhgiatructuyen.vn, dinhgiatructuyen.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

  − Khi thực hiện các giao dịch, dịch vụ, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. − Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban Quản Trị website qua email: hi@cenvalue.vn

  − Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban Quản Trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản Trị gây ra.

  VII. Quyền và Nghĩa vụ của các Bên tham gia website dinhgiatructuyen.vn
  1. Quyền và Nghĩa vụ của Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn:

  a). Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn có quyền:

  − Có quyền từ chối, tạm ngừng hay chấm dứt tin đăng của Thành viên trong trường hợp thành viên cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

  − Có quyền từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Website dinhgiatructuyen.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website dinhgiatructuyen.vn theo luật bản quyền Quốc Tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Và, tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của CEN VALUE. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  b). Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn có nghĩa vụ:

  − Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hoạt động bình thường của website dinhgiatructuyen.vn. Ban Quản Trị chịu trách cung cấp chất lượng dịch vụ tốt cho các thành viên tham gia giao dịch và nhanh chóng khắc phục lỗi kỹ thuật, các lỗi khách quan khác trong thời gian sớm nhất. Website dinhgiatructuyen.vn không chịu trách nhiệm liên đới đối với các hậu quả xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  VII. Quyền và Nghĩa vụ của các Bên tham gia website dinhgiatructuyen.vn
  1. Quyền và Nghĩa vụ của Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn:

  − Xây dựng Cơ chế Hoạt động, Hợp đồng, Quy định, Hướng dẫn các quy trình tra cứu, định giá… cho các Thành viên tham gia website dinhgiatructuyen.vn

  − Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của các Thành viên trên website dinhgiatructuyen.vn

  − Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng trên dinhgiatructuyen.vn. dinhgiatructuyen.vn cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, dinhgiatructuyen.vn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của dinhgiatructuyen.vn, dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

  − Xây dựng Cơ chế Hoạt động, Hợp đồng, Quy định, Hướng dẫn các quy trình tra cứu, định giá… cho các Thành viên tham gia website dinhgiatructuyen.vn

  − Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của các Thành viên trên website dinhgiatructuyen.vn

  − Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng trên dinhgiatructuyen.vn. dinhgiatructuyen.vn cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, dinhgiatructuyen.vn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của dinhgiatructuyen.vn, dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  VII. Quyền và Nghĩa vụ của các Bên tham gia website dinhgiatructuyen.vn
  2. Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên

  a). Quyền của Thành viên:

  − Khi đăng ký trở thành Thành viên của dinhgiatructuyen.vn và được dinhgiatructuyen.vn đồng ý, Thành viên sẽ được quyền sử dụng các dịch vụ của website dinhgiatructuyen.vn.

  − Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý các thông tin và các giao dịch của mình trên Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Thành viên sẽ được nhân viên của dinhgiatructuyen.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc quản lý tra cứu, định giá, thanh toán và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên website dinhgiatructuyen.vn.

  − Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Website dinhgiatructuyen.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website dinhgiatructuyen.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website dinhgiatructuyen.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

  − Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho dinhgiatructuyen.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho dinhgiatructuyen.vn.

  b). Nghĩa vụ của Thành viên:

  − Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho dinhgiatructuyen.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai Bên cùng hợp tác xử lý.

  − Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn và những thông tin đang tải lên dinhgiatructuyen.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên dinhgiatructuyen.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

  − Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin cá nhân và/hoặc thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website dinhgiatructuyen.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website dinhgiatructuyen.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn.

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  VIII. Điều khoản áp dụng

  1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa dinhgiatructuyen.vn với một hay các Thành viên khác sẽ được giải quyết theo tinh thần hợp tác, hòa giải, thương luợng. Trường hợp hai (các) Bên thương lượng/hòa giải không thành, tùy theo tích chất của việc tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra phân xử tại Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hoặc Tòa Án có thẩm quyền.

  2. dinhgiatructuyen.vn sẽ không liên quan và chịu trách nhiệm khi xảy tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch khác ngoài website dinhgiatructuyen.vn.

  3. Trong trường hợp phải thay đổi nội dung Quy chế để phù hợp với thực tiễn họat động của website dinhgiatructuyen.vn thì Ban Quản Trị sẽ thông báo trên Sàn cho các thành viên biết. Sau thời gian thông báo 05 (năm) ngày này, Quy chế mới - đã được sửa đổi - sẽ được áp dụng. Việc các Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế mới được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các Thành viên đó đã đồng ý và chấp nhận với Quy chế mới này.

  4. Địa chỉ liên hệ chính thức của website: dinhgiatructuyen.vn

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
  WWW.DINHGIATRUCTUYEN.VN

  Xin vui lòng đọc Điều khoản và Quy chế Hoạt động của website trước sử dụng trước khi chính thức sử dụng www.dinhgiatructuyen.vn. Khi bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website này và các sản phẩm liên quan đến www.dinhgiatructuyen.vn có nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp nhận quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng website hay bất kỳ sản phẩm nào của www.dinhgiatructuyen.vn.

  Quy chế quản lý hoạt động này có hiệu lực từ ngày 25/12/2016, là ngày đăng tải trên website: http://www.dinhgiatructuyen.vn/.

  I. Chấp nhận và đồng ý các điều khoản sử dụng:

  − Chào mừng và cám ơn bạn đã chọn sử dụng dịch vụ tra cứu & định giá tài sản trực tuyến của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - có tên viết tắt là CEN VALUE (sau đây gọi chung là “CEN VALUE”).

  − Khi đã sử dụng website và các sản phẩm liên quan đến www.dinhgiatructuyen.vn đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý với những ràng buộc về mặt pháp lý, và tuân thủ theo quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng của website.

  − CEN VALUE là chủ bản quyền – chủ sở hữu của website www.dinhgiatructuyen.vn và các sản phẩm liên quan. CEN VALUE có quyền chỉnh sửa, thay đổi, sắp xếp lại nội dung, bổ sung quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng trên website website và các sản phẩm liên quan. Việc chỉnh sửa, thay đổi, sắp xếp lại hoặc tái sử dụng những nội dung này mà không có sự đồng ý của CEN VALUE đều là vi phạm quyền lợi hợp pháp của CEN VALUE.

  − Người sử dụng có trách nhiệm cập nhật và theo dõi những thay đổi mới nhất trên website www.dinhgiatructuyen.vn. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi mới nhất, bạn có quyền yêu cầu ngưng sử dụng tài khoản tại website và các sản phẩm liên quan của www.dinhgiatructuyen.vn.

  − Tài khoản của Khách hàng trên www.dinhgiatructuyen.vn không dùng để trao đổi, mua bán với mục đích thương mại.

  II. Nguyên tắc hoạt động

  − CEN VALUE luôn tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo những dữ liệu trên website và các sản phẩm liên quan đều là hợp pháp, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

  − Nhưng chúng tôi không chắc chắn có thể kiểm soát tất cả thông tin trên website và các sản phẩm liên quan. Khi phát hiện được bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền nào trên website và các sản phẩm liên quan, Ban Quản Trị sẽ xoá nội dung đó khỏi website một cách nhanh nhất có thể.

  − Thành viên trên sàn giao dịch điện tử www.dinhgiatructuyen.vn là các cá nhân, tổ chức, thương nhân, môi giới có nhu cầu về tra cứu đơn giá đất, định giá nhà đất, tài sản, bất động sản hoặc liên quan đễn lĩnh vực bất động sản, được www.dinhgiatructuyen.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website www.dinhgiatructuyen.vn và các bên liên quan cung cấp.

  − Từ “Dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do www.dinhgiatructuyen.vn cung cấp hoặc liên quan đến website www.dinhgiatructuyen.vn.

  − Tổ chức, cá nhân, thương nhân tham gia giao dịch tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

 • III. Quy định chung:

  Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

  − dinhgiatructuyen.vn: Là trang website www.dinhgiatructuyen.vn trực thuộc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - CEN VALUE. Đây là website giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đơn giá đất, định giá nhà đất, bất động sản, tài sản, tìm hiểu thông tin thị trường, đăng các thông tin liên hệ nhằm phục vụ mục đích cung cấp thông tin đơn giá đất nhà nước, đơn giá đất thị trường, giá trị tài sản, bất động sản do Khách hàng cung cấp thông tin.

  − Khách hàng: Là các tổ chức/cá nhân/thương nhân sử dụng website dinhgiatructuyen.vn và các ứng dụng liên quan, bao gồm cả Người dùng và Thành viên có nhu cầu sử dụng website và các dịch vụ được cung cấp bởi website dinhgiatructuyen.vn một cách tự nguyện.

  − Thông tin: Là những thông tin được công khai trên trang website dinhgiatructuyen.vn. Bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: Thông tin về dịch vụ, Thông tin cá nhân, Thông tin doanh nghiệp, Thông tin về thị trường/dịch vụ được giới thiệu trên các nguồn chính thống khác.

  − Chăm sóc Khách hàng: Khi đăng ký thành công tài khoản, Khách hàng sẽ nhận được các thông tin liên quan đến việc hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc Khách hàng của dinhgiatructuyen.vn qua các kênh như: điện thoại, email, tin nhắn SMS. Nội dung điện thoại, email và tin nhắn được dinhgiatructuyen.vn sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

  IV. Quy trình giao dịch

  1. Nguyên tắc chung

  Website dinhgiatructuyen.vn cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho những Khách hàng có nhu cầu:

  − Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Website dinhgiatructuyen.vn phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  − Thành viên tham gia giao dịch trên Website dinhgiatructuyen.vn là cá nhân và/hoặc doanh nghiệp và/hoặc thương nhân có nhu cầu mua hoặc bán sản phẩm trên Website dinhgiatructuyen.vn. Thành viên phải đăng ký các thông tin liên quan, được Website dinhgiatructuyen.vn chính thức công nhận. Thành viên sử dụng trang web này đồng ý rằng:

  • Là một cá nhân và/hoặc doanh nghiệp và/hoặc thương nhân;

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

  • Việc Thành viên truy cập trang website này tại mọi thời điểm, địa điểm Thành viên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này;

  • Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của Thành viên và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó;

  • Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Website dinhgiatructuyen.vn là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật;

  • Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website dinhgiatructuyen.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website dinhgiatructuyen.vn.

 • 2. Quy trình giao dịch:

  a). Quy trình giao dịch dành cho Người Mua: Người mua xe có thể đăng ký làm thành viên của Website dinhgiatructuyen.vn hoặc không. Bằng cách truy cập vào địa chỉ website: dinhgiatructuyen.vn người dùng có thể tìm danh sách các xe mà mình quan tâm. Nếu người dùng có nhu cầu mua sẽ liên hệ trực tiếp với người đăng tin để xem xe và thỏa thuận việc giao dịch giữa hai Bên cụ thể. dinhgiatructuyen.vn sẽ không tham gia và không chịu trách nhiệm liên quan vào quá trình giao dịch giữa người mua và người bán.
  b). Quy trình dành cho Người Bán Hàng/Đăng Tin: Người đăng tin bán xe trên dinhgiatructuyen.vn bắt buộc phải đăng ký làm thành viên của dinhgiatructuyen.vn và phải đăng nhập vào hệ thống website dinhgiatructuyen.vn. Cách thức đăng ký thành viên và đăng nhập theo hướng dẫn tại: http://www.dinhgiatructuyen.vn/huong-dan-su-dung/
  c). Quy trình giao nhận vận chuyển: Là thỏa thuận trực tiếp giữa người mua và người bán hàng/đăng tin, dinhgiatructuyen.vn không tham gia vào quá trình này.
  d). Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng: Website dinhgiatructuyen.vn không có chức năng lập đơn hàng mua xe. Người mua chỉ tìm thông tin xe trên trang dinhgiatructuyen.vn rồi liên hệ trực tiếp với người bán.
  e). Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: Không có

  f). Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

  - Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Website dinhgiatructuyen.vn, Website dinhgiatructuyen.vn cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành viên và Website dinhgiatructuyen.vn đồng ý rằng Website dinhgiatructuyen.vn sẽ giải quyết theo pháp luật bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi ngoài Thỏa thuận này hoặc các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn phù hợp với một trong những phần phụ lục bên dưới hoặc như Website dinhgiatructuyen.vn và Thành viên đồng ý bằng văn bản.

  - Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Website dinhgiatructuyen.vn khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn để tìm được giải pháp phù hợp. Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website dinhgiatructuyen.vn phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ Khách hàng của dinhgiatructuyen.vn tại địa chỉ email: info@dinhgiatructuyen.vn, ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại. dinhgiatructuyen.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với website dinhgiatructuyen.vn sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Việt Nam để giải quyết.

  dinhgiatructuyen.vn không chịu trách nhiệm và liên quan đến giao dịch giữa người mua và người mua và người bán IV. Quy trình giao dịch Đối với người mua xe: Người mua tự liên hệ với thành viên đăng tin bán xe để tiến hành giao dịch và thanh toán. Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản dinhgiatructuyen.vn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại website dinhgiatructuyen.vn, ở trang tài khoản, bấm “Nạp tiền” để thực hiện giao dịch nạp tiền theo hướng dẫn. Quý khách có thể lựa chọn nạp tiền vào tài khoản theo những hình thức sau: Cách 1: Thẻ nội địa (Chuyển tiền qua online banking). Cách 2: Nạp tiền qua thẻ thanh toán quốc tế (Visa, MasterCard, JCB). Cách 3: Nạp tiền qua thẻ cào trả trước (Mobifone, Viettel, Vinaphone, Vietnammobile). Cách 4: Chuyển khoản Cách 5: Nhắn tin SMS Chi tiết biểu phí dịch vụ, quý khách có thể tham khảo tại: http://dinhgiatructuyen.vn/bang-gia-dich-vu/
 • 3. Quy định về giao dịch trên hệ thống dinhgiatructuyen.vn

  Website dinhgiatructuyen.vn có các quy định về giao dịch như sau:

  − dinhgiatructuyen.vn không hỗ trợ hoàn trả tiền cho các giao dịch mà Quý Khách hàng thực hiện trên website dinhgiatructuyen.vn. Trong các trường hợp Thành viên hoặc/và Khách hàng sử dụng chức năng nhắn tin SMS mà gửi nhầm đầu số hoặc các tin nhắn không hợp lệ và vẫn bị trừ tiền trong tài khoản thì dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

  − Nếu giao dịch của Thành viên và/hoặc Khách hàng không thành công vì lý do giao dịch có dấu hiệu rủi ro (thẻ đã bị trừ tiền), vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Khách hàng theo email: hi@cenvalue.vn

  − Trong trường hợp giao dịch bị khiếu nại, chargeback (đòi bồi hoàn), hai Bên sẽ thống nhất giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật hiện hành.

  − Thành viên và/hoặc Khách hàng không được nạp tiền vào tài khoản (và/hoặc nếu cố tình nạp thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi dinhgiatructuyen.vn tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền bạn chuyển nạp có nguồn gốc không hợp pháp, ví dụ: Chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp…

  a). Đối với các giao dịch thanh toán qua cổng thanh toán 1Pay: Các giao dịch thanh toán được thực hiện qua bên đối tác thứ ba – cổng thanh toán 1Pay, thì các thông tin tài khoản, số thẻ không được lưu trữ trên server dinhgiatructuyen.vn

  b). Đối với nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại:

  − Thành viên và/hoặc Khách hàng chỉ được phép nhập sai số series của thẻ cào tối đa ba (3) lần, từ lần thứ tư (4) trở đi thẻ cào sẽ bị khóa (đây là chính sách áp dụng chung của tất cả các nhà mạng)

  − Khoảng cách thời gian kết thúc tin nhắn trước và thời gian bắt đầu nhắn tin sau phải lớn hơn năm (5) giây. Website dinhgiatructuyen.vn không có trách nhiệm giải quyết các thắc mắc khiếu nại liên quan phát sinh.

  − dinhgiatructuyen.vn tuân thủ các quy định về chống spam tin nhắn của các nhà mạng. Tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ mạng di động, các bạn lưu ý đọc kỹ các quy định riêng đối với từng mạng di động dưới đây: Quy định của mạng VinaPhone đối với Khách hàng sử dụng thuê bao trả trước: Không giới hạn số lượng tin nhắn gửi đển các đầu số dịch vụ nội dung. Đối với khách hàng sử dụng thuê bao trả sau: Tổng cước sử dụng dịch vụ của 01 (một) thuê bao không quá: 100.000vnđ/ngày (từ 0h00 đến 23h59, đã bao gồm thuế GTGT). Quy định của mạng Viettel: Khách hàng không được sử dụng các dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 150.000vnđ/ngày (từ 0h00 đến 23h59, đã bao gồm thuế GTGT). Quy định của mạng Mobifone: Từ ngày 01/11/2012, Khách hàng không được sử dụng các dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 300.000vnđ/ngày (từ 0h00 đến 23h59, đã bao gồm thuế GTGT).

 • V. Đảm bảo an toàn giao dịch:
  1. Quản lý thông tin của Người Bán Hàng: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Website dinhgiatructuyen.vn, Người Bán Hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Website dinhgiatructuyen.vn đưa vào dữ liệu quản lý.
  2. Kiểm soát giao dịch của Người Bán Hàng: Các giao dịch của Người Bán Hàng với Khách hàng là trực tiếp và không qua Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn vì vậy dinhgiatructuyen.vn khuyến cáo Khách hàng cần tìm hiểu và xác thực thông tin của người bán trước khi thực hiện giao dịch
  3. Cơ chế gửi khiếu nại về Người Bán Hàng dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Người Bán Hàng đến Website dinhgiatructuyen.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website dinhgiatructuyen.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Website dinhgiatructuyen.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.
  4. Bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng:

  − Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Website dinhgiatructuyen.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (sau đây gọi chung là “Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite của Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Website dinhgiatructuyen.vn cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

  − Tuy nhiên, Website dinhgiatructuyen.vn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của dinhgiatructuyen.vn, Website dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

  − Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Website dinhgiatructuyen.vn được cung cấp trên website này.

  − Website dinhgiatructuyen.vn đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà dinhgiatructuyen.vn sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

 • 5. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân: Website dinhgiatructuyen.vn thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

  − Thực hiện và quản lý việc đặt hàng cho Khách hàng;

  − Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;

  − Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Website dinhgiatructuyen.vn;

  − Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;

  − Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;

  − Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Website dinhgiatructuyen.vn;

  − Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;

  − Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

  6. Loại thông tin thu thập:

  Những loại Thông tin cá nhân mà Website dinhgiatructuyen.vn thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

  − Thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, Tên truy cập;…

  − Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;…

  − Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;…

  Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Website dinhgiatructuyen.vn không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Website dinhgiatructuyen.vn cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho dinhgiatructuyen.vn về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với dinhgiatructuyen.vn qua các hình thức được công bố trên website.

  7. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập:
  Website dinhgiatructuyen.vn sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của dinhgiatructuyen.vn trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Nhưng dinhgiatructuyen.vn sẽ lưu lại số điện thoại đã đăng ký để phục vụ cho điều khoản mỗi số điện thoại chỉ đăng ký duy nhất 01 (một) tài khoản trên dinhgiatructuyen.vn và chỉ được đăng 01 (một) tin miễn phí duy nhất.
 • 8. Việc công bố Thông tin thu thập

  Website dinhgiatructuyen.vn có thể tiết lộ Thông tin cá nhân từ Khách hàng cho Bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của dinhgiatructuyen.vn, khi có thông báo rằng một danh sách hoặc nội dung vi phạm các quyền lợi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. Website dinhgiatructuyen.vn cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho:

  − Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ Khách hàng), giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và vi phạm chính sách của dinhgiatructuyen.vn, và để hướng dẫn các quyết định về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của Bên thứ ba. Các Bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

  − Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của dinhgiatructuyen.vn (bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ Khách hàng). Bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu dinhgiatructuyen.vn gửi thông tin của bạn (hoặc/và bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).

  − Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các Bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho dinhgiatructuyen.vn, Khách hàng hay bất kỳ người dùng dinhgiatructuyen.vn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các thông tin cá nhân dinhgiatructuyen.vn tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng của bạn và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email, khiếu nại gian lận và đấu thầu và danh sách lược sử hoặc bất cứ điều gì khác mà dinhgiatructuyen.vn cho là có liên quan.

  − Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của dinhgiatructuyen.vn tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi đó, dinhgiatructuyen.vn có thể tiết lộ tên, địa chỉ, thành phố, quận, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty.

  − Các đơn vị kinh doanh khác mà dinhgiatructuyen.vn kế hoạch sát nhập với hoặc được mua lại bởi một cá thể kinh doanh. Trong trường hợp có một sự sát nhập như vậy xảy ra, dinhgiatructuyen.vn sẽ yêu cầu đơn vị sát nhập thực thi Chính sách Bảo mật này đối với Thông tin cá nhân của Khách hàng. Nếu Thông tin cá nhân của Khách hàng được sử dụng trái với Chính sách này, Khách hàng sẽ nhận được thông báo trước. Các Bên thứ ba và Các Liên Kết Sàn TMĐT dinhgiatructuyen.vn có thể chuyển thông tin của Khách hàng cho các công ty khác trong nhóm. Website dinhgiatructuyen.vn có thể chuyển thông tin của Quý Khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Ví dụ: dinhgiatructuyen.vn sẽ nhờ Bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ Khách hàng. dinhgiatructuyen.vn có thể trao đổi thông tin với Bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. dinhgiatructuyen.vn có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu dinhgiatructuyen.vn bán cả công ty hoặc chỉ một phần.

  − Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, dinhgiatructuyen.vn không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho Bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc dinhgiatructuyen.vn được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.

  − Website có thể bao gồm quảng cáo của Bên thứ ba và các liên kết đến các trang website khác hoặc khung của các trang website khác. Xin lưu ý rằng dinhgiatructuyen.vn không có nhiệm vụ về việc Bên thứ ba hay các website khác hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào mà dinhgiatructuyen.vn chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật, vi phạm bảo mật thông tin hay nội dung Bảo mật thông tin.

 • 9. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

  Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn đều có các quyền như sau:

  − Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

  − Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

  − Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua E-Newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thân thiết, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website dinhgiatructuyen.vn);

  − Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

  − Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với dinhgiatructuyen.vn qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Trong trường hợp Khách hàng cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, dinhgiatructuyen.vn không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

  VI. Quản lý thông tin xấu:
  1. Quy chế đăng tin:

  Là thành viên của dinhgiatructuyen.vn Khách hàng có thể tra cứu đơn giá đất, định giá tài sản, bất động sản, nhà đất trên website dinhgiatructuyen.vn

  − Để sử dụng dịch vụ trên dinhgiatructuyen.vn Khách hàng cần phải là Thành viên và phải đăng nhập vào dinhgiatructuyen.vn
  − Thành viên cá nhân (thành viên thường) không được để thông tin liên hệ là tên công ty/tổ chức khi sử dụng dịch vụ
  − Người đăng tin phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng của mình trên dinhgiatructuyen.vn.
  − Các tin đăng nếu vi phạm một trong những tiêu chí sau thì sẽ bị Ban Quản Trị dinhgiatructuyen.vn xóa mà không cần báo trước:

  • Thông tin liên lạc (trong phần đăng ký tài khoản) không đúng (người dùng không thể liên lạc được, hoặc bản thân người có trong thông tin liên lạc không đăng tin)

  • Tin đăng để số điện thoại/email không đúng quy định (nhập số điện thoại/email vào phần mô tả thông tin)

  2. Nghiêm cấm:

  Là thành viên của dinhgiatructuyen.vn Khách hàng có thể tra cứu đơn giá đất, định giá tài sản, bất động sản, nhà đất trên website dinhgiatructuyen.vn

  − Không được đăng tải thông tin rao vặt mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

  − Không đăng tải thông tin rao vặt trái với đạo đức xã hội Việt Nam.

  − Không đăng tải sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo.

 • 3. Quyền hạn của của dinhgiatructuyen.vn:

  − Website dinhgiatructuyen.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các thông tin đăng của Thành viên và/hoặc Khách hàng nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin

  − Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

  − Website dinhgiatructuyen.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

  − Website dinhgiatructuyen.vn không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng, cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về thông tin do khách hàng cung cấp.

  − Website dinhgiatructuyen.vn có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định về đăng tin mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.

  − Giới hạn trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật của Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn

  − Website dinhgiatructuyen.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của dinhgiatructuyen.vn, dinhgiatructuyen.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

  − Khi thực hiện các giao dịch, dịch vụ, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. − Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban Quản Trị website qua email: hi@cenvalue.vn

  − Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban Quản Trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản Trị gây ra.

  VII. Quyền và Nghĩa vụ của các Bên tham gia website dinhgiatructuyen.vn
  1. Quyền và Nghĩa vụ của Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn:

  a). Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn có quyền:

  − Có quyền từ chối, tạm ngừng hay chấm dứt tin đăng của Thành viên trong trường hợp thành viên cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

  − Có quyền từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn.

  − Website dinhgiatructuyen.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website dinhgiatructuyen.vn theo luật bản quyền Quốc Tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Và, tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của CEN VALUE. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  b). Ban Quản Trị website dinhgiatructuyen.vn có nghĩa vụ:

  − Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hoạt động bình thường của website dinhgiatructuyen.vn. Ban Quản Trị chịu trách cung cấp chất lượng dịch vụ tốt cho các thành viên tham gia giao dịch và nhanh chóng khắc phục lỗi kỹ thuật, các lỗi khách quan khác trong thời gian sớm nhất. Website dinhgiatructuyen.vn không chịu trách nhiệm liên đới đối với các hậu quả xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...

  − Xây dựng Cơ chế Hoạt động, Hợp đồng, Quy định, Hướng dẫn các quy trình tra cứu, định giá… cho các Thành viên tham gia website dinhgiatructuyen.vn

  − Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của các Thành viên trên website dinhgiatructuyen.vn

  − Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng trên dinhgiatructuyen.vn. dinhgiatructuyen.vn cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, dinhgiatructuyen.vn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của dinhgiatructuyen.vn, dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

 • − Xây dựng Cơ chế Hoạt động, Hợp đồng, Quy định, Hướng dẫn các quy trình tra cứu, định giá… cho các Thành viên tham gia website dinhgiatructuyen.vn

  − Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của các Thành viên trên website dinhgiatructuyen.vn

  − Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng trên dinhgiatructuyen.vn. dinhgiatructuyen.vn cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, dinhgiatructuyen.vn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của dinhgiatructuyen.vn, dinhgiatructuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

  2. Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên

  a). Quyền của Thành viên:

  − Khi đăng ký trở thành Thành viên của dinhgiatructuyen.vn và được dinhgiatructuyen.vn đồng ý, Thành viên sẽ được quyền sử dụng các dịch vụ của website dinhgiatructuyen.vn.

  − Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý các thông tin và các giao dịch của mình trên Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Thành viên sẽ được nhân viên của dinhgiatructuyen.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc quản lý tra cứu, định giá, thanh toán và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên website dinhgiatructuyen.vn.

  − Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website dinhgiatructuyen.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn Giao dịch TMĐT dinhgiatructuyen.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

  − Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho dinhgiatructuyen.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho dinhgiatructuyen.vn.

  b). Nghĩa vụ của Thành viên:

  − Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho dinhgiatructuyen.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai Bên cùng hợp tác xử lý.

  − Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho dinhgiatructuyen.vn và những thông tin đang tải lên dinhgiatructuyen.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên dinhgiatructuyen.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

  − Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin cá nhân và/hoặc thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Website dinhgiatructuyen.vn.

  − Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website dinhgiatructuyen.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website dinhgiatructuyen.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn.

 • VIII. Điều khoản áp dụng

  1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa dinhgiatructuyen.vn với một hay các Thành viên khác sẽ được giải quyết theo tinh thần hợp tác, hòa giải, thương luợng. Trường hợp hai (các) Bên thương lượng/hòa giải không thành, tùy theo tích chất của việc tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra phân xử tại Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hoặc Tòa Án có thẩm quyền.

  2. dinhgiatructuyen.vn sẽ không liên quan và chịu trách nhiệm khi xảy tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch khác ngoài website dinhgiatructuyen.vn.

  3. Trong trường hợp phải thay đổi nội dung Quy chế để phù hợp với thực tiễn họat động của website dinhgiatructuyen.vn thì Ban Quản Trị sẽ thông báo trên Sàn cho các thành viên biết. Sau thời gian thông báo 05 (năm) ngày này, Quy chế mới - đã được sửa đổi - sẽ được áp dụng. Việc các Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế mới được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các Thành viên đó đã đồng ý và chấp nhận với Quy chế mới này.

  4. Địa chỉ liên hệ chính thức của website: dinhgiatructuyen.vn